Jak dobieramy moc pompy ciepła do ogrzewania budynku?

Wielu instalatorów dobiera moc pompy ciepła na poziomie 50 - 70% zapotrzebowania na energię grzewczą potrzebną do ogrzania budynku. Braki mocy uzupełniają grzałkami elektrycznymi znacznie podnosząc koszty eksploatacji. Pompy ciepła GeoPower nie zawierają żadnej grzałki elektrycznej. Cała energia oddana do ogrzania ciepłej wody użytkowej lud domu jest pobrana z ziemi. Pompa ciepła powinna w całości pokryć zapotrzebowanie domu na ciepło i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła o większej mocy grzewczej jest droższa, ale ogrzewa dom znacznie taniej. Porównajmy pracę pompy ciepła dobranej na 60% zapotrzebowania na ciepło i pompy ciepła o mocy 2 razy większej. Pompa ciepła 1 o mocy grzewczej 9 kW musi być wyposażona dodatkowo w 9 kW grzałkę. Pompa ciepła 2 o mocy grzewczej 18 kW do ogrzewania tego samego budynku nie potrzebuje grzałki.

Gdy na zewnątrz mamy temperatury na poziomie -3oC:

Pompa ciepła 1 pracuje 20 godzin pobierając połowę energii w taniej taryfie nocnej, a drugą połowę w dwa razy droższej taryfie dziennej. Pompa ciepła 2 mając dwa razy większą moc pracuje 10 godzin dziennie pobierając całą energię w tańszej taryfie nocnej.

Gdy na zewnątrz mamy temperaturę - 20oC:

Pompa ciepła 1 pracuje 24 godziny na dobę pobierając ok. 2 kW energii elektrycznej na godzinę i dodatkowo załącza na kilkanaście godzin dziennie grzałki elektryczne pobierające kolejne 9 kW energii elektrycznej. Łącznie z grzałkami pobiera ok. 11 kW energii elektrycznej na godzinę. Pompa ciepła 2 pracuje ok. 20 godzin na dobę pobierając ok. 4 kW energii elektrycznej na godzinę. Instalatorzy stosujący grzałki twierdzą, że przewymiarowana pompa ciepła ma mniejszą sprawność i zużyje więcej energii elektrycznej. Jeżeli dobrze zaprojektujemy i wykonamy ogrzewanie podłogowe i dolne źródło do pompy ciepła to pompa ciepła przewymiarowana o kilkanaście procent, będzie miała bardzo dobre parametry, nie odbiegające od pompy niedowymiarowanej o więcej niż 2 - 3%. Przeliczając na zużywane złotówki większa pompa ciepła ogrzewa dom o ok. połowę taniej niż pompa ciepła o za małej mocy wymagająca wspomagania grzałkami.

Dlaczego w pompach ciepła są stosowane grzałki do dogrzewania domu i bojlera?

W pompach ciepła GeoPower nie są stosowane żadne grzałki elektryczne. Pompa ciepła zdecydowanie sama może ogrzewać dom bez wspomagania grzałkami elektrycznymi nawet w największe mrozy, przy odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji łącznie z dolnym źródłem ciepła i ogrzewaniem podłogowym. Do dogrzewania ciepłej wody użytkowej też nie są potrzebne grzałki elektryczne. Pompa ciepła GeoPower ogrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury 60oC bez użycia grzałki elektrycznej. Dzięki temu woda jest ogrzewana kilka razy taniej niż przy pomocy grzałki elektrycznej.

Czy pompa ciepła ogrzewa ciepłą wodę użytkową również latem?

Tak. Pompa ciepła niezależnie od tego czy jest zima czy lato - przez cały rok podgrzewa ciepłą wodę użytkową. Jeżeli pobierzemy ciepłą wodę to pompa ciepła załączy się i dogrzeje zbiornik z ciepłą wodą.

Czy do ogrzewania hali produkcyjnej warto zastosować pompę ciepła?

Tak. Pompy ciepła mogą ogrzewać dowolne obiekty, w tym również hale produkcyjne czy magazynowe. Często w halach przemysłowych łączy się pompę ciepła z ogrzewaniem podłogowym wykorzystując taryfę nocną i najlepsze współczynniki sprawności pompy ciepła. W halach wykorzystywanych sporadycznie często pompę ciepła łączy się z nawiewem. Jest to nieco droższe w użytkowaniu ogrzewanie niż pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym, ale pozwala na szybkie nagrzanie budynku w razie potrzeby i jest niewrażliwe na ujemne temperatury w czasie nie użytkowania hali. Jeżeli hala jest ogrzewana sporadycznie, pompa ciepła z nawiewami powietrznymi będzie tańsza w eksploatacji. Przy użytkowaniu codziennym najbardziej ekonomiczna jest pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

Czy pompa ciepła może klimatyzować dom?

Tak. Pompa ciepła jak sama nazwa mówi przepompowuje ciepło - czyli z jednej strony zabiera ciepło a z drugiej strony oddaje ciepło. Pompa ciepła pracując w trybie ogrzewania odbiera ciepło z ziemi i oddaje go do domu. Zamieniając obiegi pompa może odbierać ciepło z budynku i oddać je do ziemi. W praktyce rozwiązuje się to nieco inaczej. Mając do dyspozycji dolne źródło pompy ciepła np.: kolektor pionowy o stałej temperaturze ok. 10oC możemy wykonać klimatyzację bierną tańszą kilkukrotnie od klimatyzacji tradycyjnej. Można ochładzać bezpośrednio podłogę, w praktyce rzadko się to robi, dlatego że zimna podłoga jest mało komfortowa. Najczęściej schładza się nawiewane powietrze. Lekki efekt chłodzenia uzyskujemy wpinając wymiennik w kanał nawiewny z systemu wentylacji mechanicznej. Do wymiennika podpinamy obieg dolnego źródła pompy ciepła. W ten sposób powietrze nawiewane jest schładzane do ok. 15 - 16oC. Jeżeli chcemy uzyskać pełny efekt klimatyzacji musimy mieć większy obieg powietrza niż w standardowej wentylacji. Dodatkowo możemy dochładzać pompą ciepła czynnik wpływający do chłodnicy powietrza, jednocześnie wykorzystując odebrane ciepło do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub np.: do ogrzewania basenu.

Chcę mieć w domu parkiety - czy mogę zastosować do ogrzewania domu pompę ciepła z ogrzewaniem podłogowym?

Tak. Obecnie jest na rynku wiele parkietów z atestem na wodne ogrzewanie podłogowe. Są to na ogół parkiety klejone z kilku warstw, z ułożeniem słoi w różnych kierunkach. Są również parkiety z drzew egzotycznych z litego drzewa, mające atest na wodne ogrzewanie podłogowe. Atest na wodne ogrzewanie podłogowe posiadają również podłogi z korka, czy ze skóry czasami stosowane w rezydencjach.

Czy pompa ciepła może współpracować z grzejnikami, czy tylko z ogrzewaniem podłogowym?

Pompa ciepła może przekazywać ciepło do domu poprzez grzejniki, ale taki układ jest droższy w użytkowaniu ok. 1,5 - 2 razy niż pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Pompa ciepła podwyższa temperaturę poprzez sprężanie gazu. Do zasilania ogrzewania podłogowego na ogół wystarcza temperatura trzydzieści kilka stopni, natomiast grzejniki wymagają temperatury zasilania na poziomie min 40 - 45oC, czyli sprężarka musi sprężyć gaz do wyższego ciśnienia pobierając więcej energii elektrycznej. Przy takiej temperaturze zasilania grzejniki są durze i mało estetyczne. Pompa ciepła zasilając grzejniki wyższą temperaturą pobiera więcej energii elektrycznej, jednocześnie pobierając mniej energii z ziemi. Ogrzewanie podłogowe ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę - dużą bezwładność. Dzięki dużej bezwładności ogrzewania podłogowego i odpowiednio dobranej mocy pompy ciepła zdecydowanie obniżamy koszty ogrzewania wykorzystując do ogrzewania energie elektryczną zakupioną w taryfie nocnej, ok. połowę tańszej od dziennej. Pompa pompuje w podłogę ciepło w nocy i dwie godziny w dzień w tańszej taryfie. Skoki temperatury w domu pomiędzy dniem i nocą są mniejsze niż 1oC, czyli nie zauważalne dla domowników, a energia wykorzystywana do pompy ciepła o połowę tańsza.

Czy pompa ciepła jest głośna?

Nieco głośniejsza od lodówki.

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Głównym elementem pompy ciepła GeoPower jest sprężarka typu SCROLL. Żywotność takiej sprężarki podawana przez producenta to ok. 80 - 100 tysięcy godzin pracy. Średni czas pracy pompy ciepła ogrzewającej dom jednorodzinny to ok. 1300 - 1800 godzin rocznie, więc sprężarka powinna przepracować ok. 50 - 60 lat. Pozostałe elementy obiegu chłodniczego to elementy pasywne, nie zużywające się. Z elementów zużywających się mamy jeszcze pompki obiegowe i elementy elektryczne i elektroniczne, ich żywotność to min kilkanaście lat.

Jak się sprawdza pompa ciepła przy ogrzewaniu basenu zewnętrznego?

Pompy ciepła GeoPower dogrzewają również baseny zewnętrzne. Na ogól do dogrzewania basenu zewnętrznego wykorzystuje się wspólnie tą samą pompę ciepła, co do ogrzewania domu. Pompa ciepła ogrzewa ciepłą wodę użytkową, ogrzewa również dom, a w wolnym czasie dogrzewa basen. Z reguły baseny zewnętrzne dogrzewa się wiosną i jesienią by wydłużyć okres użytkowania basenu. Zalecane jest by ogrzewany basen za pomocą pompy ciepła osłonić np.: zabudową z poliwęglanu, wtedy ciepło wpompowane przez pompę ciepła zostanie w większej części utrzymane w basenie.

Czy pompą ciepła można ogrzewać basen kryty?

Tak. Ogrzewamy baseny kryte za pomocą pomp ciepła. W basenie z reguły jest utrzymywana temperatura w pomieszczeniu na poziomie 30oC, natomiast temperatura wody jest niższa o ok. 2oC w celu zmniejszenia parowania. Roczny koszt ogrzania basenu rezydencyjnego pompą ciepła GeoPower V, o wymiarach niecki basenowej 5*10m, przy powierzchni pomieszczenia 100 m2 to ok. 4 - 5 tysięcy złotych - jest to wielokrotnie taniej niż jakimkolwiek innym źródłem ciepła. Pompa ciepła GeoPower nie potrzebuje żadnego wspomagania i może utrzymywać temperaturę w basenie nawet 35oC przez cały rok

Czy pompa ciepła wymaga dodatkowego wspomagania by ogrzać dom?

Nie. Jeżeli moc pompy ciepła jest dobrze dobrana do danego budynku i dobrze są zaprojektowane i wykonane instalacje towarzyszące (dolne i górne źródło) to pompa ciepła jest w zupełności wystarczającym źródłem ciepła do ogrzania domu i ciepłej wody użytkowej.

Czy instalując pompę ciepła muszę jednocześnie zainstalować rekuperator?

Nie. System wentylacji mechanicznej jest oddzielnym systemem nie mającym nic wspólnego z systemem grzewczym. Decydując się na wentylacje mechaniczną zwiększamy komfort mieszkania, dostarczając zdecydowanie większą ilość świeżego powietrza. Zalecane jest zastosowanie rekuperatora przeciwprądowego o odzysku ciepła rzędu 90 - 96%.

Jaki jest koszt ogrzewania pompą ciepła?

Ok 5 - 6 zł/m2/rok, czyli roczny koszt ogrzania domu o powierzchni podłogi 300m2 to ok. 1500 - 1800zł. Żeby osiągnąć tak niski koszt ogrzewania domu muszą być spełnione poniższe warunki: • -dobrze wykonane ocieplenie domu bez mostków cieplnych. • -dwu taryfowy licznik energii elektrycznej. • -dobrze dobrana moc pompy ciepła bez grzałek, tak by pracowała głównie na taryfie nocnej. • -w całym domu musi być dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe. • -odpowiednio dobrane dolne źródło do pompy ciepła. • -dobrze zaprojektowany i wykonany cały układ grzewczy (Ważne jest doświadczenie firmy instalującej cały system grzewczy - wskazane doświadczenie z pompami ciepła minimum 10 lat).

Jakie najlepiej wybrać dolne źródło dla pompy ciepła?

Zdecydowanie najlepszym dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła jest kolektor pionowy (odwierty pionowe w układzie zamkniętym). W kolektorze pionowym krąży płyn niezamarzający. Jest on odseparowany od wody gruntowej, więc nie jest ważne czy woda gruntowa jest czysta, czy brudna, czy zawiera żelazo, mangan, nie jest również ważne czy jest woda gruntowa, czy jej niema. Dzięki temu kolektor pionowy jest bezawaryjny. Kolektor pionowy w porównaniu do kolektora poziomego ma wyższą sprawność nawet o kilkadziesiąt procent, bo odbiera ciepło ze znacznie większej głębokości, gdzie przez cały rok mamy temperaturę ok. +10oC. Układ dwóch studni ma wysoką sprawność, ale jest to układ dość awaryjny i bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia wody żelazem, manganem itp. Powietrze jako dolne źródło ciepła doskonale sprawdza się wiosną i jesienią, natomiast zimą zdecydowanie spada sprawność pompy ciepła czerpiącej ciepło z zimnego powietrza. Rozwiązanie przydatne w domkach letniskowych nie ogrzewanych zimą.

Czy decydując się na pompę ciepła powinniśmy dodatkowo zainstalować kolektor słoneczny?

Jeżeli zastosujemy do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej pompę ciepła to koszty ogrzewania będą tak niskie, że nie opłaca się dodatkowo do tego systemu dokładać kolektory słoneczne. Czas zwrotu kolektorów słonecznych przy dobrze zaprojektowanej i wykonanej instalacji z pompą ciepła to ok. 50. lat. Kolektorami słonecznymi bardzo opłaca się wspomagać drogie źródła ciepła np.: kotłownie na olej opałowy czy gaz płynny - wtedy czas zwrotu kolektora słonecznego wynosi ok. 7 - 8 lat.

Czy pompa ciepła potrzebuje komin?

Nie. Pompa ciepła nie wydziela dymu, ani żadnych innych zanieczyszczeń, więc do działania pompy ciepła komin nie jest potrzebny. Budując dom można zmniejszyć koszt inwestycyjny pompy ciepła rezygnując z komina. Koszt budowy komina wraz z wkładem to z reguły kilka do kilkunastu tysięcy złotych.

Jaki jest czas zwrotu instalacji z pompą ciepła?

Zainstalowanie pompy ciepła wraz z odwiertami i ogrzewaniem podłogowym w porównaniu do kotła olejowego z ogrzewaniem podłogowym jest droższe o ok. 30%. Różnica ta zwraca się po ok. 2 - 3 latach użytkowania.

Jaka musi być temperatura pod ziemią żeby pompa ciepła mogła ogrzać dom?

Na terenie polski średnia temperatura ziemi na głębokości większej niż 6 m jest prawie stała w ciągu roku i wynosi ok. +10oC. Jest to w zupełności wystarczająca temperatura, by pompa ciepła mogła ogrzać dom lub np.: basen kryty, w którym utrzymuje się temperaturę ok. 30oC przez cały rok.

Czy pompa ciepła wykorzystuje ciepłe źródła do ogrzewania?

Nie. Do tego by pompa ciepła mogła ogrzewać budynek nie są jej potrzebne ciepłe źródła. Pompa ciepła pobiera ciepło z ziemi lub wody.

Masz inne pytanie?